Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling

Het Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling vzw of LiSRO staat in voor plattelandsontwikkeling in het buitengebied van de provincie Limburg.
Nieuwe wegen voor landbouwers bij bedrijfskeuzes, nieuwe aanpak van duurzame ontwikkelingsmodellen en duurzame energiekeuzes maken in het buitengebied.
Het behoud van het landschap en de landbouwers in dit landschap zijn primordiaal voor LiSRO vzw.