Bacterievuur

Bacterievuur is een zeer besmettelijke plantenziekte veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora die een zeer groot bereik aan planten kan infecteren. De symptomen (zwart verkleuren van de bloesems, vruchten, bladeren en twijgen) geven de indruk dat er een verschroeiing door vuur heeft plaatsgevonden, vandaar dat de ziekte ook bij fruittelers gekend staat als perenvuur. Einde jaren 70 werden de eerste waarnemingen van bacterievuur gemeld in de provincie Limburg. De ziekte kan enorme schade veroorzaken in professionele perenboomgaarden maar ook enkele appelvariëteiten zijn gevoelig. Meidoornhagen of – solitairen in het landschap zijn ook zeer gevoelig. Verder kan de ziekte voorkomen op veel voorkomende tuinplanten in privétuinen.

De belangrijkste infectieperiode voor deze ziekte is de bloeiperiode. Verderop in het seizoen kunnen infecties opduiken na zomeronweders die het blad beschadigd hebben (bvb. door hagel).

1920px-Apple_tree_with_fire_blight