Onze projecten

Boeren planten bij boeren

pexels-photo-296230

Landschapsintegratie van bedrijven in het open gebied van Limburg zijn biezonder belangrijk voor de
acceptatiegraad van de Limburgse landbouw.
Middels de steun van de provincie LIMBURG kunnen we de helft van de aanplantingskosten voor
onze rekening nemen.
Hagen , houtkanten, fruitbomen en ander structureel groen wordt aangeplant door collegaboeren!

Hagenhelden

houtsnippers

Onze houtkanten langs de weg werden eeuwen onderhouden door de landbouwers voor geriefhout
en brandhout. Deze draad nemen we nu weer op , op gemechaniseerde manier.
Door onze ontwikkeling van een kraan met knipper en een mobiele hakselaar met opvang zijn we in
staat een mooi en kwalitatief product te maken voor grote houtsnipperketels voor scholen ,
overheidsgebouwen of landbouwbedrijven.
Opslag gebeurt bij landbouwbedrijven met ook op droging van deze snippers.

Hooi van hier

pexels-photo-518557

Door het verzamelen van veronachtzaamde hooilandjes, kunnen we een gegroepeerde aanpak
vooropstellen en kan dit hooi alsnog gevalideerd worden.
De samenwerking en groepsaanpak coördineren is in deze zeer belangrijk gebleken.